12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodinu Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovali rodičia z 1. sv. prijímania detí 250€, dve bohuznáme darkyne po 100,-€ a bohuznáma 50€.  Pán Boh zaplať za milodary.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

4. Na budúcu nedeľu o 10:30 hod. bude odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na filiálke Dlhé. Hlavným celebrantom bude dp. Roman Haško, kaplán v Humennom a náš rodák z Vranova n/T. Z tohto dôvodu budú niektoré zmeny v časoch nedeľných sv. omší. Vo farskom kostole sv. omša v nedeľu o 11:00 hod. nebude!, a v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti bude nedeľná sv. omša už v sobotu podvečer o 17:00 hod.! Všimnite si tieto zmeny, aby ste boli na sv. omši načas.

5. Pred odpustovou slávnosťou budeme spovedať na Dlhom v stredu a piatok od 17:15 hod. do 18:00 hod. (využite sv. zmierenia hlavne tí, ktorí ste neboli na Prvý piatok). V stave milosti posväcujúcej môžeme tak získať úplné odpustky, spojené s odpustovou slávnosťou.

6. V piatok na slávnosť Božského Srdca Ježišovho môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky, ak sa zúčastníme pri sv. omši na Odprosujúcej pobožnosti, ktorá je na tento sviatok predpísaná.

7. V sobotu o 9:30 hod. budeme sláviť na Dlhom titul kostola – sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pre veriacich na filiálke je to slávnosť, preto vás pozývame k väčšej účasti na sv. omši.

8. V nasledujúcom týždni sa bude konať v Ríme X. Svetové stretnutie rodín. V rámci duchovnej prípravy budeme mať vo farskom kostole pri sv. omšiach v utorok, stredu a štvrtok večer tématické kázne pre manželov a rodičov. Pozývame vás, manželov a rodičov, na tieto večerné sv. omše povzbudiť sa a posilniť tak svoje povolanie.

9. V dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 sa uskutoční v našej farnosti denný letný tábor detí s názvom ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, prihlášky do tohto tábora sú vzadu na stolíku za lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie. Digitálnu verziu prihlášky je možné stiahnuť na tomto odkaze.