11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodinu Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, ktorí upratovali kostol pred dnešnou slávnosťou.

2. Na kostolné potreby daroval bohuznámy darca 50€. Pán Boh zaplať.

3. Vo štvrtok budeme mať slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sme povinní (podľa možností) zúčastniť sa na sv. omši. Zároveň môžeme získať pri nábožnej účasti na eucharistickej procesii úplné odpustky, a to pri splnení obvyklých podmienok. 

4. Procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi nebude v tomto roku po meste (ako bolo zvykom), ale vo štvrtok po sv. omši, ktorá bude o 18:30 hod. Pozývame vás k tejto spoločnej oslave Ježiša v Eucharistii.

5. V dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 sa uskutoční v našej farnosti denný letný tábor detí s názvom ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, tak prihlášky do tohto tábora sú vzadu na stolíku za lavicami, kde nájdete aj ďalšie informácie. Digitálnu verziu prihlášky je možné stiahnuť na tomto odkaze.

6. Od piatku nasledujúceho týždňa sa budeme modliť Novénu pred odpustovou slávnosťou na filiálke Dlhé. Odpustová slávnosť bude v nedeľu 26. júna o 10:30 hod.