13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodinu Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostol obetovala bohuznáma rodina 100€. Pán Boh zaplať za milodary.

3. V dnešnú nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

4. V stredu budeme mať slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok, kedy nás zaväzuje účasť na sv. omši. Všimnite si zároveň časy sv. omší na tento deň.

5. Nasledujúci týždeň bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme takto:
Farský kostol: pondelok – piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer (okrem stredy, kedy je slávnosť sv. Petra a Pavla!)
Filiálka Dlhé:  piatok od 17:15 do 18:00hod.

Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.
Zvlášť pozývame k sv. zmierenia a k poďakovaniu na sv. omši deti a mladých, ktorým sa končí tento týždeň školský rok.

6. Adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej bude vo farskom kostole na Prvý piatok od 15:00 hod. do sv. omše. Začne sa modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

7. Fatimská sobota so spoločnou modlitbou sv. ruženca bude v sobotu ráno vo farskom kostole aj na filiálke v obvyklom čase.

8. Od budúcej nedele budú časy nedeľných sv. omší vo farskom kostole zmenené podľa letného režimu: 6:30, 8:00, 9:30 a večer o 18:30 hod. Táto zmena bude trvať počas mesiacov júl a august. Zároveň od nasledujúcej nedele budú v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti sv. omše každú nedeľu o 8:00 hod. ráno. Platí to tiež pre obdobie prázdnin.

9. Pripomíname deťom , že ešte je možnosť prihlásiť sa na letný denný tábor detí, ktorý bude v dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 v našej farnosti. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, tak prihlášky do tohto tábora sú vo farskom kostole vzadu na stolíku za lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie. Digitálnu verziu prihlášky je možné stiahnuť na tomto odkaze.