Turíce a 10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodičov prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby daroval bohuznámy darca 50€. Pán Boh zaplať. 

3. Zbierka na Masmédiá z minulej nedele činila spolu 768,27€ (Farský kostol – 628,77€, filiálka Dlhé – 89,50€, Rodinná oblasť – 50€). Vyslovujeme vďaku všetkým darcom.  

4. Dávame do pozornosti, že na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole slávnosť Prvého sv. prijímania. Začne sa o 10:00 hod. dopoludnia. Z tohto dôvodu sv. omša o 11:00 hod. nebude.

5. Prvá sv. spoveď detí bude v sobotu o 9:30 hod. v rámci kajúcej pobožnosti. Rodičia a príbuzní prvoprijímajúcich sa môžu vyspovedať počas týždňa pred sv. omšami.

6. Od piatku  sa modlíme pred každou večernou sv. omšou Novénu pred Prvým sv. prijímaním. K tejto duchovnej príprave pozývame všetky prvoprijímajúce deti, ale aj ich rodičov (podľa ich možností).   

7. V dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 sa uskutoční v našej farnosti denný letný tábor detí s názvom ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, prihlášky do tábora sú vzadu na stolíku za lavicami alebo online na tomto odkaze. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie.