5. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 500€. Pán Boh zaplať za milodar.

3. Zbierka na Kňazský seminár činila spolu 875€ (Farský kostol: 706€, filiálka Dlhé: 119€, Školská kaplnka Rodinná oblasť: 50€).Vyjadrujeme vám vďaku za každý dar na tento cieľ.

4. Do pozornosti snúbencom, ktorí budú mať sobáš v tomto roku a ešte nemajú absolvované manželské náuky, že tak môžu urobiť nasledujúci piatok a sobotu (20.-21. 5. 2022), kedy budú sobášne náuky v Katechetickej miestnosti fary. Náuky začnú v piatok podvečer o 17:00 hod.

5. Nasledujúcu sobotu 21. 5. 2022 sa uskutoční Duchovná obnova pre deti 4. a 5. ročníka základných škôl. Miesto duchovnej obnovy bude na Cirkevnej základnej školy na Bernolákovej ulici. Začiatok je o 8:30 hod., ukončenie o 15:00 hod. Kto má záujem, prihlášky sú na stolíku za lavicami, na ktorých sú aj ďalšie podrobnosti. Návratku prihlášky odovzdať sr. Imakuláte, resp. do sakristie najneskôr do stredy.

6. Prebieha mariánsky mesiac máj. V našich kostoloch sa modlíme Májovú pobožnosť 5 min. pred sv. omšami. Pozývame vás na častejšiu a väčšiu účasť na tejto pobožnosti, ako aj sv. omšiach v tomto mesiaci.

7. Centrum Rodinkovo pozýva na duchovnú obnovu veriacich, ktorí sú rozvedení. Obnova má názov rozVEDENÍ k BOHU. Uskutoční sa 24. – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

8. Dominikánske mariánske centrum pozýva na tradičné stretnutie ružencových bratstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. mája od 9:00 hod. v Košiciach. Bližšie informácie si môžete prečítať na plagáte na nástenke.