6. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 50€. Pán Boh zaplať za milodar.

3. Na budúcu nedeľu (29. 5.) bude pri sv. omšiach Zbierka na kresťanské masmédiá. Vopred vyslovujeme vďaku za každý milodar na tento cieľ.

4. Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Ich obsahom budú prosba za tohtoročnú úrodu. Záväzný je jeden deň. Vo farskom kostole bude sv. omša s týmto formulárom a požehnaním siatín v pondelok večer, na filiálke Dlhé v utorok pri večernej sv. omši. Pozývame vás prosiť za Boží dar úrody.

5. Vo štvrtok bude slávnosť Nanebovstúpenia Pána, čo je prikázaný sviatok. Všimnite si časy svätých omší vo farskom kostole, ako aj na Dlhom, či Rodinnej oblasti.

6. V piatok, po slávnosti Nanebovstúpenia Pána, sa začínav Cirkvi novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého. Budeme sa ju modliť 10 minút pred začiatkom večerných sv. omší, spolu s májovou pobožnosťou. 

7. Arcidiecézne centrum mládeže pozýva mladých na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.-8. júla 2022 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Viac informácií na www.acmko.sk a na plagáte na výveske.

 8. Centrum Rodinkovo pozýva na duchovnú obnovu veriacich, ktorí sú rozvedení. Obnova má názov rozVEDENÍ k BOHU. Uskutoční sa 24. – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí.Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

9. Prebieha mariánsky mesiac Máj. V našich kostoloch sa modlíme Májovú pobožnosť 5 min. pred sv. omšami. Pozývame vás na častejšiu a väčšiu účasť na tejto pobožnosti, ako aj sv. omšiach v tomto mesiaci.