4. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať za milodar.

3. Vo štvrtok 12. 5. budú v našej farnosti rekolekcie kňazov nášho dekanátu. Z tohto dôvodu ranná sv. omša o 6.30 hod. nebude, ale bude nahradená rekolekčnou sv. omšou o 9:00, na ktorú vás pozývame.

4. V piatok 13.5. sa uskutoční na Slovensku modlitbová akcia pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pod názvom: Modlitbový deň detí: „Deti pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo.“ Za mier a pokoj na Ukrajine a vo sveteV tento deň pozývame všetky deti a rodiny o 17:30 hod. do farského kostola na spoločnú modlitbu ruženca, spojenú s modlitbou zasvätenia detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

5. Prebieha mariánsky mesiac Máj. V našich kostoloch sa modlíme Májovúpobožnosť 5 min. pred sv. omšami. Pozývame vás na častejšiu a väčšiu účasť na tejto pobožnosti, ako aj sv. omšiach v tomto mesiaci.

6. Dávame do pozornosti snúbencom, ktorí majú naplánovaný sobášv nasledujúcich mesiacoch tohto roka a ešte neabsolvovali sobášne náuky, že ďalší termín náuk bude o dva týždne 20.-21. mája (piatok – sobota).  

7. Dominikánske mariánske centrum pozýva na tradičné stretnutie ružencových bratstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. mája od 9:00 hod. v Košiciach. Bližšie informácie si môžete prečítať na plagáte na nástenke.

8. Dávame do pozornosti, že večerné sv. omše v našom farskom kostole zostávajú po celý rok počas týždňa v čase o 18:00 hod. Výnimku tvorí nedeľa a prikázané sviatky, keď čas sv. omší zostáva večer o 18:30 hod.

9. Dnes na Nedeľu Dobrého pastiera bude popoludní o 14:30 hod. po sv. ruženci adorácia pred Eucharistiou s modlitbou za kňazské povolania.