3. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Fialovú, Martonovú, Berdyovú a Strmeňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovali dve bohuznáme rodiny po 50€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať za vaše milodary na tento cieľ.

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto: 
Farský kostol – od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšami.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod.
Spovedanie chorých bude vo štvrtok dopoludnia

5. Na Prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia. Začne o 15:00 hod.modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva

6Na Prvú sobotu v mesiaci bude spoločná modlitba sv. ruženca vo farskom kostole a na filiálke Dlhé ráno pred sv. omšami.

7. V sobotu 7. mája pôjdeme na slávenie fatimskej soboty do Obišoviec spoločne autobusom. Autobus odchádza od nášho farského kostola o 7:15 hod. Cena autobusu je 5€.

8. V piatok 6.5.2022 o 9:00 hod. bude v našom farskom kostole slávnostná sv. omša pri príležitosti 30. výročia vzniku našej Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia. Je to zároveň odpust našej cirkevnej školy. Hlavným celebrantombude  košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Pozývame vás na toto spoločné poďakovanie za dar Cirkevnej školy vo Vranove. 

9.  Začína mariánsky mesiac Máj. Každý deň 5 min. pred večernou sv.omšou sa budeme modliť spoločne Loretánske litánie.

10. Dávame do pozornosti, že večerné sv. omše v našom farskom kostole zostanú po celý rok v čase o 18.00 hod. Výnimku tvorí nedeľa a prikázané sviatky, keď čas sv. omší zostane večer o 18:30 hod.