3. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Dilikovú, Figmikovú, Hrubyovú a Urigovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Z krstu Nelly darovali rodičia na kostol 100€. Pán Boh zaplať za všetky milodary.

3. Snúbencom dávame do pozornosti oznam, že víkendové predmanželské náuky začínajú už na budúci víkend 25. – 26. marca. Náuky sa začínajú v piatok 25.3. o 17:00 hod. v Katechetickej miestnosti!

4. Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes vo farskom kostole o 14:30 hod.
Na filiálke Dlhé – Krížová cesta dnes popoludní o 13:45 hod.

5. Svätý Otec František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrne-nému Srdcu Panny Márie na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca 2022 o 17:00 v Bazilike svätého Petra. V rovnaký deň ten istý akt vykoná vo Fatime pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca. Z tejto príležitosti sa budeme  pri sv. omšiach modliť modlitbu Zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie do 25. 3. 2022. Modlitbu zakončíme modlitbu na úmysel Svätého Otca.

6. V piatok je slávnosť Zvestovania Pána. Pri večernej svätej omši budeme požehnávať matky, ktoré sú v požehnanom stave.

7. Otec arcibiskup pozýva všetkých veriacich v piatok 25. marca na sv. omšu Za život v našej košickej Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 17:00 pri ktorej si obnovíme svoje zasvätenie Panne Márii. Po sv. omši o 18:30 bude krížová cesta spolu s gréckokatolíckym arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, ktorá začne od gréckokatolíckej Katedrály Narodenia Panny Márie a pôjde jednotlivými zastaveniami historickým centrom mesta Košice až k areálu Červená hviezda, kde je zriadený hotspot na pomoc utečencom.

8. Dňa 26. júna o 15:00 hod. bude slávený Deň rodiny. Počas neho si v košickej katedrále manželské páry pripomenú svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva. Pozývame preto manželov z našej farnosti, ktorí v tomto roku oslávia 25. výročie sobáša a chcú obnoviť svoj manželský sľub na tejto slávnosti, aby sa prihlásili v sakristii (najneskôr do 31. 5. 2022).