34. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú, Volovarovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary na tento cieľ.

3. Kvôli novým nariadeniam vlády, Covid automatu a lockdownu pre nezaočkovaných budú od pondelka až do odvolania všetky sväté omše v našej farnosti v režime OP, čiže očkovaní a prekonaní. Maximálny počet osôb definovaný Covid automatom na bohoslužbách je 50.

4. Budúcou 1. adventnou nedeľou začíname adventné obdobie. Pri nedeľných sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence.

5. Sv. omše pre deti (streda) a birmovancov (piatok) kvôli zlej pandemickej situácii v tomto týždni opäť nebudú.

6. Plánovaná duchovná obnova pre Bratstvo posvätného ruženca, ktorá bola plánovaná na budúcu nedeľu sa presúva na jar budúceho roka 2022.

7. Pripomíname, že každú stredu pri rannej sv. omši, sa modlíme Ranné chvály. Z tohto dôvodu začínajú v stredu ráno sv. omše skôr, a to o 6:15 hod. 

8. 30. novembra budeme sláviť sviatok patróna našej arcidiecézy – sv. Ondreja, apoštola. V rámci príprav na tento sviatok sa budeme od 21. 11. až do 29. 11. modliť spoločne novénu k sv. Ondrejovi. Bude to vždy pred 5 minút pred večernou sv. omšou. Pozývame všetkých, aby sme sa každý ako môže spoločne pripojili k modlitbe k Nebeskému Otcovi cez sv. Ondreja v týchto časoch.