33. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme Božikovú, Ihnátovú, Šviderskú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Dnes je Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za každý dar na tento cieľ.

3. V sobotu zatiaľ nebudú ranné sv. omše. Budú dve večerné sv. omše (nedeľné) o 16:30 hod. (O) a 18:00 hod(OTP). Všimnite si túto zmenu. Zároveň upozorňujeme na to, že od pondelka bude potrebné, podľa v piatok schváleného zákona, mať so sebou aj pri sv. omši  doklad o očkovaní, resp. testovaní, či prekonaní COVID – u, ak by bolo potrebné doložiť ho napr. pri možnej kontrole RÚVZ (tak, ako sa to už stalo v niektorých kostoloch). 

4. Pripomíname, že každú stredu pri rannej sv. omši, sa modlíme Ranné chvály. Z tohto dôvodu začínajú v stredu ráno sv. omša skôr, a to o 6:15 hod.

5. Budúca nedeľa je posledná v tomto cirkevnom roku – je to Nedeľa Krista Kráľa. Pri sv. omšiach po sv. prijímaní bude krátka pobožnosť pred Eucharistiou s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.