Zatvorené kostoly pre verejné bohoslužby!

Bratia a sestry. Rozhodnutím Vlády SR zo dňa 24.11.2021 boli na Slovensku zatvorené kostoly pre verejné bohoslužby až do odvolania. Počnúc štvrtkom 25.11.2021 tak nebudú sv. omše v našom farskom kostole sv. Františka z Assisi, ani na filiálke Dlhé s účasťou veriacich. Príčinou je lockdown a tým aj zákaz vychádzania, ktorý sa vzťahuje aj na účasť na bohoslužbách. Individuálna pastorácia však zostáva zachovaná. Ak by sa ktokoľvek z vás potreboval vyspovedať, môžete sa prihlásiť telefonicky na č. 057/4464 370, resp. nám zazvoňte na hlásnik, ktorý je nad poštovou schránkou pri vstupe do kostola (z boku od kruhového objazdu). Zádverie kostola bude otvorené každý deň na súkromnú modlitbu. Ďalšie aktuálne oznamy budeme pridávať na našu farskú internetovú stránku.

Štefan Albičuk, dekan