1. adventná nedeľa

1. Od štvrtka 25. novembra sú uzavreté kostoly pre verejné bohoslužby. Sv. omše slávia naši kňazi každý deň súkromne, pričom odslúžia všetky prijaté úmysly. V nedele budeme prenášať sv. omše (streamovať) cez náš farský facebook o 9:00 hod (facebook.com/rkcvtjuh). Individuálna pastorácia je umožnená. Ak by niekto potreboval spoveď, sv. prijímanie, či zaopatrenie, nech sa ohlási telefonicky resp. zazvoní na farský zvonček.
Telefónne číslo: 057/4464 370 Radi vám vyjdeme v ústrety.   

2. Dnes sa mala konať Zbierka na Charitu. Keďže kostoly sú zatvorené, môžeme prispieť na tento cieľ prostredníctvom vkladu na účet (číslo účtu Charity je na plagáte na výveske), cez šek, ktorý bude na stolíku v zádverí kostola, resp. v hotovosti na fare.  

3Náš farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu tak ako doteraz, každý deň od 8:00 hod. do 19:00 hod. V zádverí kostola budu na stolíku Katolícke noviny, ako aj ďalšia katolícka tlač, ktoré si môžete zakúpiť.

4Farská kancelária nebude počas lockdownu otvorená. Všetky potrebné veci (oznámenie krstu, vybratie krstného listu, dohodnutie pohrebu atď.) si môžete vybaviť individuálne tak, že sa nám ozvete telefonicky, resp. cez farský zvonček pri poštovej schránke. 

5. Časopis Poverello bude v tomto čase uverejnený v elektronickej forme (hore v tomto príspevku), resp. v printovej podobe si ho môžete zakúpiť v zádverí kostola.

6. Detské okienko: zapoj sa do putovania do Betlehema. Spoločne vydláždime cestu dobrými skutkami. Stopy môžete nájsť v zádverí kostola, prípadne stiahnuť na webe (príloha hore v tomto príspevku). Splň úlohu a podľa legendy vyfarbi stopu, vystrihni ju a prines do košíčka v zádverí kostola.