Zbierka na Charitu

Bratia a sestry. Na 1. adventnú nedeľu sa mala konať v kostoloch Zbierka na Charitu. Pre známe okolnosti to nebolo možné, preto sa Arcidiecézna Charita obracia na veriacich s prosbou o zbierku inými spôsobmi. Prispieť môžeme buď:
– vkladom na účet Prima banky
IBAN: SK 86 5600 0000 0093 3043 3002
Správa pre príjemcu: Rím-kat. farnosť sv. Františka Vranov n/T
– poštovým poukazom – nachádza sa v zádverí kostola
– hotovosťou prinesenou na farský úrad, ktorú odošleme

Pápež František počas svojej apoštolskej návštevy na Slovensku povedal: “ Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších.“ Nech sú tieto slová pre nás povzbudením v skutkoch lásky k núdznym aj v týchto zložitých dňoch.
Vďaka za porozumenie.
Štefan Albičuk, dekan