29. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.
  2. Budúcu nedeľu budeme sláviť v Cirkvi ako Misijnú nedeľu. Jej náplňou budú modlitby za misie. Zároveň vo všetkých kostoloch na Slovensku bude Zbierka na misie. V tomto roku je zbierka zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Už vopred vyslovujeme vďačnosť za každý dar na tento cieľ.
  3. V sakristii si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti, ktorú zažneme počas dušičkových sviatkov. Menšia svieca stojí 1€, veľká sklenená 5€. Kúpou sviece zároveň prispejeme na aktivity Fóra života.
  4. Do pozornosti dávame, že na Prvú adventnú nedeľu – 28. novembra 2021 bude v našom farskom kostole duchovná obnova Ružencového bratstva. Viesť ju bude p. Alan Dely, dominikán a promótor pre ruženec na Slovensku. Cieľom obnovy je oživenie modlitby sv. ruženca, ako aj reorganizácia Bratstva sv. ruženca pri našom farskom kostole. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Pavol Belas a Michaela Zuzana Baňasová – ohlasujú sa tretí krát.