27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dankovičovu, Kavčákovu a Klacikovu. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. Veľkú vďaku vyslovujeme aj tým ženám, ktoré boli v pondelok na veľkom upratovaní kostola pred odpustom.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 50€ a novomanželia Synakoví 100€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na pomoc ľuďom na Kube činila v našej farnosti spolu 893,65 € (Farský kostol 728,10 €, filiálka Dlhé 139,20 € a Školská kaplnka Rodinná oblasť 26,35 €). Vďaka patrí všetkým darcom.

4. Do pozornosti dávame, že od začiatku októbra sú večerné sv. omše vo farskom kostole cez týždeň o 18:00 hod. Keďže je to mariánsky mesiac, pol hodinu pred sv. omšami sa budeme spoločne modliť sv. ruženec. Pri tejto spoločnej modlitbe ruženca v kostole, alebo aj doma môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

5. Kvôli pandemickým opatreniam, ako aj obmedzeniu kapacity kostolov, si všimnite rozdelenie sv. omší na budúcu nedeľu, ako aj to, že na Dlhom budú v nedeľu dve sv. omše.

8:00 – očkovaní
9:30 – základ
11:00 – OTP
18:30 – OTP