11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú Struháríkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo štvrtok dopoludnia budú vo farskom kostole dekanátne kňazské rekolekcie. Začnú sa sv. omšou o 9:00 hod.Celebrovať ju bude o. arcibiskup Bernard. Z tohto dôvodu ranná sv. omša vo štvrtok nebude!

3. Modlitba Deviatnika detí pred 1. sv. prijímaním začne od štvrtku pred večernými sv. omšami.

4. Dňa 22.6. si náš o. dekan Štefan pripomenie 25. rokov od svojej kňazskej vysviackyPri tejto príležitosti bude sláviť na budúcu nedeľu o 8:00 hod. ďakovnú sv. omšu, pri ktorej chce spolu s veriacimi poďakovať za Božie dobrodenia a milosť povolania do kňazskej služby, ako aj za jubileum 50 rokov života. Pozývame na toto slávenie.  

Manželské ohlášky: Sv. manželstva si chcú vyslúžiť Slavomír Hrickanin a Martina Žipajová (ohlasujú sa druhýkrát); Ján Kavčák a Anna Magočová (ohlasujú sa prvý a druhýkrát); Dávid Benčo a Mária Gošová (ohlasujú sa prvý a druhýkrát)