12. cezročný týždeň

1Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole o 10:00 hodPrvé sv. prijímanie. Z tohto dôvodu bude zmena časov niektorých sv. omší. Pribudne sv. omša ráno o 6:30 hod. a nebude sv. omša o 11:00 hod. Čas sv. omší na filiálkach zostáva nezmenený.

3.  Prosíme rodičov a príbuzných našich prvoprijímajúcich detí, aby sa pred touto slávnosťou vyspovedali počas týždňa pred sv. omšami.

4. Prvá sv. spoveď detí a obnova krstných sľubov bude v sobotu o 9:00 hod.

5. Rozhodnutím biskupov Slovenska sa dňa 30. júna skončí platnosť dišpenzu od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. To znamená, že ako veriaci sme povinní – podľa daných možností – zúčastniť sa v prikázané dni na sv. omšiach. Osobitne chceme povzbudiť k fyzickej účasti na sv. omši tých veriacich, ktorí dosiaľ sledovali sv. omše iba cez médiá. 

Manželské ohlášky:
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť Slavomír Hrickanin a Martina Žipajová (ohlasujú sa tretíkrát); Ján Kavčák a Anna Magočová (ohlasujú sa tretíkrát); Dávid Benčo a Mária Gošová (ohlasujú sa tretíkrát).