10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 11. cezročnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú Mitaľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá bude v piatok, po sv. prijímaní odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba Na úmysel Sv. Otca – predpísané podmienky).

3. V utorok od 17:00 do 18:00 hod. budú naši kňazi spovedať na filiálke Dlhé pred odpustovou slávnosťou.

4. V sobotu o 9:30 hod. bude slávnostná sv. omša na Dlhom, kde budeme sláviť Ipsa Die titul nášho kostola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pre veriacich z Dlhého je to slávnosť, inak je to liturgická spomienka.

5. V sobotu o 10:00 hod. bude vo farskom kostole nácvik detí na Prvé sv. prijímanie.

6. Odpustová slávnostná sv. omša k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na filiálke Dlhé bude v nedeľu dopoludnia o 10:30 hodHlavným celebrantom a kazateľom bude páter Stanislav Rok, františkán – minorita z kláštora v Brehove.

7. Na budúcu nedeľu NEBUDE vo farskom kostole sv. omša o 11:00 hod. z dôvodu odpustu na Dlhom. Využite preto nedeľné sv. omše vo farskom kostole hlavne v sobotu podvečer o 17:00 a 18:30. Úmysel z nedeľnej sv. omše o 11:00 z farského kostola (+Helena) bude odslúžený na Dlhom v nedeľu o 10:30 hod.  

Sv. manželstva si chcú vyslúžiť Slavomír Hrickanin a Martina Žipajová (ohlasujú sa prvýkrát). Zahrňte ich do svojich modlitieb.