23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy zbierka na potreby udržiavania Baziliky Božieho hrobu vo Svätej zemi. Táto zbierka je preložená z obdobia veľkonočného trojdnia, ktoré sme tohto roku v našich kostoloch neslávili spoločne.

3. Dávame do pozornosti tretiakom základných škôl, ktorí pôjdu v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie a tiež ich rodičom, že už túto stredu bude prvá sv. omša za účasti detí. Zároveň prosíme priniesť vyplnené prihlášky na 1. sv. prijímanie v stredu večer na sv. omšu.

4. Birmovancom dávame do pozornosti, že nasledujúci piatok bude prvá sv. omša, zvlášť určená aj pre nich. Tieto sv. omše sú povinné ako súčasť prípravy na birmovku.   

5. V polovici septembra sa začne, po porade s kurátormi a ich súhlase, oprava cesty smerom do farského dvora, ktorú využívate aj vy na parkovanie. Cesta je na viacerých miestach zničená. Je nutné urobiť cestu nanovo, s úplne novým a spevneným kamenným podložím. Teraz rátame s prvou etapou opravy po garáže, keďže je to finančne náročné. 
O dva týždne, v nedeľu 20. septembra, sa bude konať zbierka na túto opravu v našom farskom kostole. Vopred ďakujeme za pochopenie