24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 25. cezročnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše vo farnosti tak, ako v nedeľu, keďže je to aj štátny sviatok.

3. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu budú Jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je iba jeden deň. Požehnávať plody tohtoročnej úrody budeme pri sv. omšiach: vo farskom kostole sv. Františka v stredu pri večernej sv. omši a na filiálke Dlhé v piatok pri sv. omši večer. Plody zo svojej úrody môžete priniesť v košíkoch pred oltár. 

4. Pripomíname, že každý týždeň v stredu a piatok večer budú slávené sv. omše za účasti detí a mládeže (birmovancov). Účasť prvoprijímajúcich, ako aj birmovancov je povinná. Je to súčasť prípravy k sviatostiam. Pozývame na tieto sv. omše aj rodičov prvoprijímajúcich, resp. birmovancov, aby ste sa za nich modlili.

5. Do pozornosti dávame, že deviataci ZŠ sa môžu začať hlásiť na prípravu k sv. birmovania. Prihlášky sú vzadu na stolíku a treba ich odovzdať do konca septembra p. kaplánovi Patrikovi po piatkovej večernej sv. omši. 

6. Nasledujúcu stredu sa začnú práce na oprave príjazdovej cesty v areáli fary a kostola. Ide o veľkú opravu, ktorá bude trvať niekoľko týždňov. Z tohto dôvodu vás veľmi pekne prosíme o zbierku na tento cieľ, ktorá bude na budúcu nedeľu v našom farskom kostole. Prosíme o štedrosť. Vopred vám srdečná vďaka.