22. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 23. cezročnej nedeli prosíme rodinu Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci september. Spovedať sa bude takto:
     Farský kostol: V pondelok až piatok ráno 6:00 – 6:30 hod., večer od 17:45 – 18:30 hod.
     Filiálka Dlhé:  V utorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)
     Zvlášť pozývame žiakov a študentov, aby sa na začiatku nového školského roka prišli vyspovedať.   Zároveň prosíme, aby ste prichádzali k sv. spovedi už od pondelka, nie až na konci týždňa (aj školopovinní).

3. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

4. Na Prvý piatok popoludní od 15:00 hod. bude vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii. Začneme modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu bude Fatimská sobota – pred sv. omšami vo farskom kostole a na Dlhom bude ako zvyčajne spoločná modlitba sv. ruženca.

6. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Bazilike na Severe o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude o. biskup Marek Forgáč, pomocný košický biskup. 
Kvôli tomu bude zmena času sv. omší v nedeľu aj u nás na filiálkach ako aj vo farskom kostole, kde nebude sv. omša v nedeľu o 11:00 hod.
Program duchovnej obnovy v Bazilike, ako aj program odpustu si môžete prečítať na tomto odkaze.
Zároveň pôjde pešia procesia o 9:15 od nášho kostola do Baziliky. Pozývame vás.