16. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 17. cezročnej nedeli prosíme rodinu Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Do pozornosti snúbencom, ktorí chodia na náuky v našej farnosti dávame oznam, že nasledujúcu sobotu 25. júla o 9:30 hod. bude v Katechetickej miestnosti fary náuka s psychologičkou.  

3. Dnes o 15:00 hod. a zajtra o 9:00 hod. budú na Ukrajine pohrebné obrady gréckokatolíckeho biskupa vladyku Milana Šášika, ktorý zomrel pred pár dňami. Spomeňme si na neho v našich modlitbách.