17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 18. cezročnej nedeli prosíme rodinu Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúca sobota bude Prvá sobota v mesiaci august. Ranné sv. omše vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé budú spojené ako zvyčajne so spoločnou modlitbou sv. ruženca.

3Porcinkulové odpustky je možno získať 2. augusta, v nedeľu vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.