15. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 16. cezročnej nedeli prosíme rodinu Dilikovú, Figmikovú a Hrubyovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Naďalej platí, že v interiéri kostola by sme mali mať rúška počas sv. omše. Výnimku tvoria iba ľudia, ktorí majú zdravotný problém s dýchaním, alebo iné zdravotné ťažkosti. Taktiež kňazi, ktorí sú pri slávení sv. omše v dostatočnom odstupe od ľudí.  
Rovnako sa zatiaľ naďalej vynecháva podávanie rúk pred sv. prijímaním.
Taktiež, čo sa týka sv. prijímania, ako prví prichádzajú tí, ktorí chcú prijať na ruku, potom ostatní.