6. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 7. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá. Prosíme vás o štedrosť na tento cieľ.

3. Vo štvrtok budeme sláviť sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to slávnosť a prikázaný sviatok, preto bude aj viac sv. omší. Kto by sa však nemohol zúčastniť, tak v čase pandémie neplatí povinnosť účasti pod ťarchou ťažkého hriechu. Napriek tomu budú pridané sv. omše vo farskom kostole, ako aj na Dlhom.

4. V piatok po večernej sv. omši zostanú birmovanci, ktorí pôjdu v júni na birmovku, na prvý nácvik spevu. Prosíme o účasť všetkých. Zároveň prosíme, aby všetci birmovanci (druháci) priniesli v piatok na večernú sv. omšu vyplnené potvrdenie o birmovných rodičoch, ktoré dostali. Ak je birmovný rodič pokrstený a bývajúci v našej farnosti, potvrdenie podpíšeme tu.
Taktiež prosíme, aby sa birmovanci učili katechizmové otázky, ktoré sú zavesené na tomto odkaze. Z týchto otázok budú vyskúšaní koncom mája, resp. začiatkom júna, aby aj vedomostne boli pripravení na birmovku.

5. Tento týždeň už bude znova otvorená farská kancelária v úradných hodinách.