7. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Zoslania Ducha Svätého prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes (nedeľa) je 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá.

3. Zároveň je dnes Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. Ustanovil ho Benedikt XVI v roku 2007. Spomeňme si dnes v modlitbách na našich prenasledovaných bratov a sestry v tejto krajine.

4. Tento týždeň sú Letné kántrové dni, a to streda, piatok a sobota. Obsahom týchto dní je prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je iba jeden deň.

5. Termín prvého sv. prijímania je 28. júna. Dovtedy sa budeme každú stredu stretávať pri večerných sv. omšiach a následných poučeniach a nácviku. Prosíme o prítomnosť všetkých detí aj rodičov.

6. Nasledujúcu sobotu 30. mája o 9:00 hod. pozývame snúbenecké páry na druhý blok sobášnych náuk. Stretnutie bude v priestoroch areálu kostola, pri zachovaní všetkých predpisov súvisiacich s mimoriadnymi okolnosťami.
Témami stretnutia budú: Božie prikázania, Sviatosti a Kresťanská mravnosť v rodine.
Prosíme všetky snúbenecké páry, ktoré prvý blok náuk absolvovali vo februári, aby v sobotu prišli a doplnili si druhú časť tém.