5. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k 6. veľkonočnej nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti, že každý deň pol hodinu pred sv. omšami sa spovedá vo farskom kostole. Na filiálke Dlhé budú naši kňazi spovedať v stredu od 17:00 hod. do 18:00 hod. (aj veriacich z Rodinnej oblasti).

3. Upozorňujeme, že počas pandémie budú ranné sv. omše v týždni, ako aj nedeľné vo farskom kostole a na Dlhom o 8:00 hod. vždy vyhradené pre seniorov nad 65 rokov. Prosíme, aby ste to rešpektovali.
Mladší prichádzajte na sv. omšu v iných časoch. Zároveň prosíme, aby ste si sadali v kostole na miesta, ktoré sú vyznačené, a nie inde. Rodičom, ktorí majú malé deti odporúčame, aby sa v tomto čase vystriedali na sv. omšiach a ak to nie je nevyhnutné, aby nechali deti zatiaľ doma.

4. Sviatosť birmovania sa po uvoľnení opatrení uskutoční v našej farnosti v riadne ohlásenom termíne, teda v sobotu 13. júna o 11:30 hod. vo farskom kostole sv. Františka. Prosíme preto všetkých birmovancov, aby prišli v tento piatok večer na sv. omšu.
Po sv. omši zostanú na stretnutie mladí, ktorí príjmu sv. birmovania v júni. Účasť všetkých, ktorí chcú ísť na birmovku je nutná. Zároveň prosíme, aby prišli na sv. omšu aj rodičia týchto birmovancov. Aj oni budú mať po sv. omši stretnutie s kňazom a rovnako ich účasť je nutná (aspoň jedného z rodičov).

5. Zároveň zvažujeme, že ešte v tomto školskom roku bude aj slávnosť Prvého sv. prijímania, zrejme koncom júna. Prosíme preto rodičov prvoprijímajúcich detí, aby v sobotu dopoludnia o 10:00 hod. prišli do farského kostola, kde sa dohodneme na konkrétnych veciach.