Zbierka na farský kostol

Milí farníci, bratia a sestry.
Vzhľadom k tomu, že už vyše mesiaca nemá náš farský kostol žiadny príjem, avšak pravidelné mesačné splátky za energie, vodu a ďalšie výdavky sú rovnaké, ako predtým, a dosahujú relatívne vysoké čiastky aj napriek šetreniu, dovoľujem si vás všetkých na základe usmernenia Arcibiskupského úradu Košice poprosiť po dlhšej dobe o zbierku na kostolné potreby. Keďže ju nemôžeme konať priamo v kostole, ako je zvykom, ponúkam vám číslo nášho bankového účtu, na ktorý môžete svoje príspevky posielať. Ak niekto z určitého dôvodu nemôže prispieť cez bankový prevod, prosíme, aby ste doniesli príspevok priamo na faru. Chcem sa vám už dopredu poďakovať za vašu štedrosť. Požehnaný veľkonočný čas všetkým.

Štefan Albičuk, dekan

VÚB banka – IBAN: SK15 0200 0000 0030 3648 5058
variabilný symbol: 2020
konšt. symbol: 0558