Nedeľa Božieho milosrdenstva – prenos sv. omše

Bratia a sestry.
Druhá veľkonočná nedeľa, ktorá je pred nami, je zároveň Nedeľou Božieho milosrdenstva. Zvlášť teda budeme oslavovať tento Boží atribút a veľký dar, ktorým je Božie milosrdenstvo. V týchto dňoch azda ešte viac, než inokedy sa utiekame k Bohu a prosíme, aby sa jeho milosrdenstvo prejavilo aj tým, že prinesie úľavu chorým a trpiacim v dôsledku pandémie. Ježiš nás pri svojich zjaveniach sv. sestre Faustíne vyzýva, aby sme sa nebáli celkom sa mu odovzdať, a to aj so všetkými svojimi hriechmi a slabosťami. Jeho milosrdenstvo totiž nemá žiadne hranice, a každý, kto mu dôveruje, obsiahne podľa jeho prísľubu veľa milostí. Pozývame vás v tejto dôvere prežiť nadchádzajúcu nedeľu.
Znova sa budeme môcť duchovne spojiť pri slávení Eucharistie, ktorá bude vysielaná z nášho farského kostola sv. Františka z Assisi, v nedeľu dopoludnia o 9:00 hod.
Vysielať budeme na našej farskej stránke: facebook.com/rkcvtjuh/live

UPDATE 18. 4.: Ponúkame do vašich rodín aj texty Liturgie domácej cirkvi (rodiny) na Nedeľu Božieho milosrdenstva. Povzbudzujeme vás, aby ste využili možnosť aj týmto spôsobom sláviť nedeľnú bohoslužbu. Spoločné slávenie v rodine je poukázaním na to, že práve rodina je prvou cirkvou a spoločenstvom, v ktorom je prítomný Zmŕtvychvstalý Kristus medzi nami.