Vysielanie sv. omše – Kvetná nedeľa

Bratia a sestry. Zajtra, na Kvetnú nedeľu o 8.30 hod., vám ponúkame možnosť sláviť sv. omšu spolu s nami kňazmi prostredníctvom živého prenosu cez Facebookovú stránku našej farnosti. Dúfame, že prenos sa podarí a takto budeme duchovne spojení pri slávení Eucharistie.