Výzva k modlitbe – Urbi et orbi

Bratia a sestry, veľmi aktuálne nás Svätý Otec, pápež František, vyzýva, aby sme sa s ním dnes, 27. marca 2020 o 18:00 hod., spojili v modlitbe. Svätý Otec sa bude modliť na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra v Ríme. Počas Statio orbis udelí Svätý Otec všetkým zúčastneným na tejto modlitbe úplné odpustky a požehnanie Urbi et Orbi (mestu a svetu).

Prenos z tejto modlitby bude vysielať Vatican News, TV Lux a RTVS 1. K tejto duchovnej iniciatíve sú pozvaní nielen katolícki veriaci, ale aj kresťania iných konfesií.

Zjednoťme sa, prosím, aj v našej farnosti na tejto modlitbe.