Zmena času

Pripomíname zmenu času, zo soboty na nedeľu sa posúva čas z 2:00 na 3:00. Výhodou je o hodinu kratšia karanténa ?