5. cezročný týždeň

Rozpis omší na 5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 6. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bertovu, Kundravu a Ocilkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok, na spomienku Panny Márie Lurdskej, je 28. Svetový deň chorých. Pri sv. omšiach bude vysluhovaná sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať ten, kto je vážnejšie chorý, resp. chronicky chorý a zhoršil sa mu zdravotný stav.

3. Vo štvrtok o 16:00 hod. bude stretnutie miništrantov vo farskom kostole.

4. V sobotu o 9:00 hod. sa uskutoční vo farskom kostole ďalšia katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí so svojimi deťmi. Účasť rodičov je dôležitá (nutná).

5. Pripomíname, že o dva týždne v sobotu – 22. februára, sa uskutoční Farská veselica. Lístky sú ešte k dispozícii v sakristii farského kostola (20€).

6. Do pozornosti dávame znova aj oznam, že od 24. 5. do 31. 5. chceme zorganizovať duchovnú púť do Talianska v rámci Loretánskeho roka, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. Zapísať sa na púť je možné v sakristii.