4. cezročný týždeň

Rozpis omší na 4. cezročný týždeň.

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – pondelok až piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé – V pondelok a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
Školská kaplnka na Rodinnej oblasti – štvrtok od 9:00 hod. (spolu so žiakmi CSŠ)

3. Do pozornosti opäť dávame fašiangovú Farskú veselicu, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. februára od 19:00 hod. v školskej jedálni na ZŠ Lúčna. Vstupné 20,- €. Lístky sú ešte k dispozícii v sakristii, môžete si ich zakúpiť. Zároveň prosíme o podporu darcov, ktorí by chceli prispieť do tomboly.

4. Pripomíname, že v sakristii kostola sa môžete prihlásiť na duchovnú púť do Talianska v rámci Loretánskeho roka, ktorá sa uskutoční od 24.5. do 31. 5. 2020.