6. cezročný týždeň

Rozpis omší na 6. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 7. cezročnej nedeli prosíme rodiny Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v priestoroch fary.

3. V sobotu dopoludnia o 9:00 hod. bude v Katechetickej miestnosti našej fary prvý blok sobášnych náuk pre snúbenecké páry, ktoré príjmu sv. manželstva v tomto roku. Témou náuk bude Povolanie k manželstvu a Kresťanská vierouka. Pozývame snúbencov, ktorí nemajú dohodnuté náuky, či kurzy na iných miestach, aby sa zúčastnili týchto náuk.

4. Pripomíname, že nasledujúcu sobotu 22. februára budeme organizovať Farskú veselicu. Bude sa konať v priestoroch ZŠ Lúčna a začiatok je stanovený na 19:00 hod. V sakristii farského kostola sú ešte lístky a je posledná možnosť zakúpiť si ich. Zároveň sa potešíme aj tomu, ak darujete svoj dar do tomboly na tento náš ples.

5. Opäť dávame do pozornosti, že sa môžete prihlasovať na farskú púť do Talianska, ktorú organizujeme v rámci jubilejného Loretánskeho roka. Dátum púte je 24. – 31. mája. Cena púte – 430 € na osobu. Prihlasovanie je v sakristii.