3. cezročný týždeň

Rozpis omší na 3. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovu, Oravcovu a Kislíkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na prvú sobotu v mesiaci bude spoločná modlitba sv. ruženca a sv. omša v zvyčajnom čase ráno vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.

3. Na budúcu nedeľu bude sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Na sv. omšu si prineste sviece, ktoré požehnáme.

4. Na začiatku pôstneho obdobia začne katechumenát (príprava) dospelých k prijatiu iniciačných sviatostí – krstu, birmovania a eucharistie. Ak viete o niekom, kto by chcel byť pokrstený a má nad 14 rokov, prosíme, nech sa nahlási vo farskej kancelárii do polovice februára. Príprava bude trvať asi jeden rok.

5. V tomto jubilejnom Loretánskom roku, ktorý vyhlásil Sv. Otec František, plánujeme púť veriacich do Talianska – Loreto, San Giovanni Rotondo a viaceré ďalšie miesta. Púť sa uskutoční v termíne 24. – 31. mája. Srdečne vás pozývame. Bližšie podrobnosti púte budú oznámené na budúcu nedeľu. Kto sa chce prihlásiť, môže tak urobiť v sakristii.