Vianočné sviatky

Rozpis omší na Vianočné sviatky

1. Na upratovanie kostola v pondelok večer prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Pred budúcou nedeľou prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú.

2. Poprosíme lektorov, aby si dobre pozreli rozpis služby čítania Božieho slova na sviatočné dni.

3. Pozývame vás všetkých (najmä rodiny s deťmi) na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude na 1. sviatok vianočný – 25. 12. o 15:30 hod. Zároveň budeme môcť prispieť po tejto pobožnosti aj na dielo Dobrej noviny.

4. Na sviatok sv. Štefana (2. sviatok vianočný) večerná sv. omša nebude! Kto nebude môcť prísť dopoludnia, môže využiť večernú sv. omšu v Bazilike na Severe.

5. Vyslovujeme vďaku za vaše dary v zbierke Vianočný dar pre núdzne rodiny našej farnosti. Spolu sa vyzbieralo 1135€.

6. Úprimná a veľká vďaka patrí tiež ženám, ktoré piekli vyše šesť týždňov vianočné oblátky, ako aj mužom, ktorí im pomáhali a sponzorom, ktorí prispeli na tento cieľ rôznym spôsobom. Nech vás Narodený Ježiš, ktorého oslávime, obdarí plnosťou všetkých milostí za vaše obety. Výťažok z pečenia oznámime na Silvestra pri záverečnom účtovaní. Zároveň za všetkých vás bude slávená polnočná sv. omša.

7. O dva týždne, na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov), budú naši kňazi požehnávať domy a byty. Kto si chce dať požehnať svoj byt, či dom, nech sa nahlási v sakristii.

8. Na budúcu nedeľu – Nedeľu Sv. Rodiny, bude pri sv. omšiach obnova manželských sľubov. Zároveň bude aj zbierka na pomoc ľuďom zasiahnutým tragédiou v Prešove.

9. V utorok 31. decembra (Silvester) bude vo farskom kostole, ako na aj filiálke Dlhé, pri večerných sv. omšiach ďakovná pobožnosť za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali od Boha v tomto roku. Zároveň v noci bude otvorený náš farský kostol k adorácii v čase od 23:15 hod. do polnoci. Pozývame vás poďakovať sa.

10. Dnes (nedeľa) popoludní od 14:30 hod. si môžete prísť do farského kostola zažať sviecu od Betlehemského svetla. Svieca bude položená v zádverí zboku kostola.

11. V Poverelle, ktoré si môžete zakúpiť (ako dvojčíslo na celé sviatky), je vložená príloha – Modlitba pred štedrou večerou. Využite ju v každej rodine a takto sa môžeme spoločne zjednotiť v modlitbe.