3. adventný týždeň

Rozpis omší na 3. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. adventnej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Výťažok z predaja perníkov od chlapcov z Charity činil spolu 379,24 €. Charita vyslovuje vďaku.

3. V nasledujúcom týždni bude veľká vianočná sv. spoveď v celom našom dekanáte.
Na filiálke Dlhé bude sv. spoveď v stredu od 16:30 do 17:30 hod.
Vo farskom kostole sv. Františka sa bude spovedať v sobotu dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:00 hod.
Program spovedania na ďalších miestach dekanátu si môžete pozrieť na výveske.
Tiež upozorňujeme, že nakoľko budú naši kňazi spovedať každý podvečer v iných farnostiach, nebude možnosť spovede pred večerným sv. omšami vo farskom chráme!

4. Spovedanie a sv. prijímanie chorých pred Vianocami bude tento piatok dopoludnia. Chorých, ktorí sa chcú vyspovedať, ale naši kňazi k nim nechodia každý mesiac, nahláste v sakristii do stredy.

5. Aj počas tohto adventu môžeme prispieť na zbierku Vianočný dar pre núdzne rodiny našej farnosti. Krabička na dary je vzadu za lavicami vo farskom kostole.

6. Betlehemské svetlo príde do Vranova v sobotu večer. V našich kostoloch (farskom i filiálnom) bude od budúcej nedele popoludnia, keď si ho môžete prísť zažať pre svoje domovy.

7. Do vašej pozornosti dávame, že z rozhodnutia o. arcibiskupa Bernarda sa v nedeľu 29. 12. 2019, teda na sviatok Svätej Rodiny (o dva týždne) uskutoční zbierka na pomoc obyvateľom, ktorí boli postihnutí tragédiou výbuchu plynu v bytovke v Prešove.