3. vianočný týždeň

Rozpis omší na 3. vianočný týdeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Krstu Krista Pána prosíme rodiny Božikovú, Ihnatovú a Šviderskú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na pomoc ľuďom postihnutým výbuchom plynu v Prešove činila v našej farnosti spolu 3225,16 € (Farský kostol – 2506,35 €, filiálka Dlhé – 514 €, školská kaplnka na Rodinnej oblasti – 2014,81 €). Vyslovujeme veľkú vďačnosť všetkým, ktorí prispeli za váš postoj lásky a solidarity.

3. Zbierka z Jasličiek na odoslanie z 1. sviatku Vianoc činila vo farnosti spolu 659,69 € (farský kostol – 537,79 €, filiálka Dlhé – 71,20 € a školská kaplnka Rodinná oblasť 50,70 €). Pán Boh zaplať aj za tieto obety.

4. Do pozornosti dávame, že snúbenci, ktorí chcú prijať sv. manželstva v tomto kalendárnom roku, nech sa nahlásia najneskôr do konca januára vo farskej kancelárii počas úradných hodín. Vďaka za pochopenie.

5. Na budúcu nedeľu, sviatkom krstu Pána Ježiša Krista, končí vianočné obdobie a začne obdobie „Cez rok“.