2. adventný týždeň

Rozpis omší na 2. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. adventnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V pondelok budeme sláviť sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý je liturgicky presunutý z nedele. Sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši, keďže je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole popoludní o 16:30 a večer o 18:00.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. Od utorka do soboty budú v našom farskom kostole Rorátne sv. omše. V utorok, štvrtok a soboturáno o 6:30 hod.,
stredu a piatokvečer o 18:00 hod.
Srdečne vás pozývame na tieto sv. omše. Nezabudnite prísť so zažatými sviecami v lampášoch.

5. V sobotu dopoludnia o 9:30 hod. pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na druhú katechézu do nášho farského kostola. Účasť je nutná.

6. Aj tento advent môžeme prispieť pre núdzne rodiny z našej farnosti zbierkou Vianočný dar. Pokladnička bude od dnešnej nedele vzadu vo farskom kostole na stolíku. Vopred ďakujeme za vaše obety na tento cieľ.