1. adventný týždeň

Rozpis omší na 1. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. adventnej nedeli prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – v pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 hod. a večer od 17:30 do 18:00 hod.
Filiálka Dlhé – v utorok od 17:15 do 18:00 a piatok od 17:00 do 18:00 hod. Školská kaplnka Rodinná oblasť – vo štvrtok od 9:00 hod. (spolu so žiakmi CSŠ)
Spovedanie a návšteva chorých – v piatok dopoludnia

3. Fatimská sobota – modlitba sv. ruženca a sv. omša bude vo farskom kostole a na filiálke Dlhé v obvyklom čase.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

5. Poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do zbierky pre farnosti na Ukrajine. Vyzbierali sa potraviny, školské pomôcky, ale aj finančné dary v hodnote 426,-€.

6. Na budúcu nedeľu budú vo farskom kostole chlapci z Charity ponúkať po sv. omšiach pečené vianočné srdiečka. Kúpou ich môžete podporiť.

7. Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá vychádza na 8. decembra (budúca nedeľa), sa v tomto roku liturgicky prekladá na pondelok 9.12.2019, keďže adventná nedeľa má v slávení prednosť.