24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 25. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú . Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti, že deviataci základných škôl sa môžu prihlásiť na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Prihlášky sú položené vo farskom kostole, vzadu na stolíku. Vyplnené prosíme priniesť najneskôr do piatku 27. septembra do farskej kancelárie. Od nasledujúceho piatku budú opäť pravidelne sv. omše pre birmovancov a mládež.

3. Rovnako upozorňujeme rodičov detí tretích ročníkov ZŠ, ktoré pôjdu tento školský rok na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášky pre svoje deti. Sú položené taktiež vzadu na stolíku. Od stredy budú pravidelne večerné sv. omše za účasti detí, ktoré sú určené (a povinné) pre tretiakov, ale pozvané sú aj ostatné deti.

4. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej Cirkvi, pozýva aj tento rok všetky deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec (či už o 9:00 hod. alebo v čase, ktorý im vyhovuje). Deti a rodiny, ktoré sa chcú tejto iniciatívy zúčastniť, nech sa zaregistrujú na webstránke: www.miliondeti.sk do 18. septembra.

5. Od utorka 17. septembra budú opäť detské stretká každý utorok od 15:30 do 16:30 v katechetickej miestnosti. Pozývame všetky deti, ktoré sa chcú zabaviť, a aj niečo užitočné naučiť. Teší sa na vás tím mladých.

6. Základné informácie pre účastníkov Národného pochodu za život: Odchod autobusu bude v sobotu 21. 9. o 6:45 spred farského kostola. Ďalší program je uverejnený v Poverelle. Ostatné informácie budú v autobuse. Poplatok za autobus a ubytovanie je 30€.