23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

3. Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch zbierka na rádio Lumen. Prosíme o štedrosť na tento cieľ.

4. Dávame do pozornosti, že deviataci základných škôl sa môžu prihlásiť na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Prihlášky sú položené v kostole, vzadu na stolíku. Vyplnené prosíme priniesť najneskôr do piatku 27. septembra do farskej kancelárie. Od nasledujúceho piatku budú opäť pravidelne sv. omše pre birmovancov a mládež.

5. Rovnako upozorňujeme rodičov detí tretích ročníkov ZŠ, ktoré pôjdu tento školský rok na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášky pre svoje deti. Sú položené taktiež vzadu na stolíku. Od stredy budú pravidelne večerné sv. omše za účasti detí, ktoré sú určené (a povinné) pre tretiakov, ale pozvané sú aj ostatné deti.

6. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej Cirkvi, pozýva aj tento rok všetky deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec (či už o 9:00 hod. alebo v čase, ktorý im vyhovuje). Deti a rodiny, ktoré sa chcú tejto iniciatívy zúčastniť, nech sa zaregistrujú na webstránke: www.miliondeti.sk do 18. septembra.

7. Budúcu nedeľu bude dopoludňajšie sv. omše vo farskom kostole celebrovať o. Marek Kunder, ktorý príde spolu s budúcimi bohoslovcami z propedeutického ročníka na pastoračnú návštevu.