25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Figmikovú a Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie na faru.

3. V piatok začneme duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Začneme ju modlitbou Deviatnika k sv. Františkovi. Deviatnik sa budeme modliť každý večer 5 minút pred sv. omšou. Využime túto príležitosť a dobre sa pripravme na sviatok nášho patróna. Odpustová slávnosť vyvrcholí o dva týždne v sobotu a nedeľu (5. – 6. októbra). Podrobný program bude oznámený budúcu nedeľu.

4. Znova dávame do pozornosti, že je potrebné vyplniť a priniesť prihlášky na prvé sv. prijímanie a birmovku. Posledný termín je do piatku nasledujúceho týždňa. Prihlášky prineste do farskej kancelárie počas úradných hodín. Následne budú birmovanci rozdelení do skupiniek na stretká.