5. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 6. veľkonočnej nedeli prosíme rod. Božikovú, Ihnatovú a Šviderskú Bangovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti.

3. V stredu pri detskej sv. omši budeme preberať tému 30. Na konci sveta, eschatológia – Mt 25,31-46. Zároveň povzbudzujeme deti, aby prichádzali každý deň na sv. omšu, sa pomodliť deviatnik ako aj bezprostredne sa pripraviť na prvé prijatie Eucharistie.

4. Na budúcu nedeľu o 10:00 hod. bude vo farskom kostole slávnosť Prvého sv. prijímania. V sobotu o 9:00 hod. pristúpia prvoprijímajúci k 1. sv. spovedi, a to v rámci kajúcej pobožnosti. Rodičov týchto detí a príbuzných prosíme, aby sa pred slávnosťou vyspovedali počas týždňa. Spovedať sa bude vo farskom kostole každý večer od 17:45 do 18:30 hod. Všimnite si tiež, že z dôvodu tejto slávnosti bude zmena časov sv. omší vo farskom kostole, ako aj na filiálkach.

5. V piatok po večernej sv. omši bude skúška birmovancov z otázok Katechizmu, ako aj nácvik na birmovku. Účasť všetkých birmovancov je nutná. V sobotu odchádza autobus s birmovancami na duchovnú obnovu do Vysokej nad Uhom o 7:45 hod. od nášho kostola.

6. V sobotu 1. 6. pôjde autobus s veriacimi nášho dekanátu do Gaboltova, kde bude modlitbová príprava – Deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Oznam o tejto akcii si pozrite na výveske a prosíme vás, aby ste sa zapísali na autobus. Zoznam bude položený vzadu na stolíku vo farskom kostole.

7. Veriaci z blízkej ukrajinskej farnosti Bereznyj, spolu s ich duchovným otcom, nás poprosili o zbierku na pomoc ich kostolu. Cez veľmi starú strechu im zateká do kostola a potrebujú ju opraviť – vymeniť. Keďže ich možnosti sú veľmi obmedzené, rímskokatolíkov je tam asi iba 2 percentá, a v tejto farnosti pracujú aj rehoľné sestry od nás zo Slovenska, poprosili nás o pomoc. Veriaci prídu k nám o dva týždne – v nedeľu 2. 6. na sv. omše a keď budeme odchádzať z kostola, môžeme im prispieť. Vopred Pán Boh zaplať za každý milodar.