6. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodičov birmovancov. Upratovanie bude v piatok po večernej sv. omši pred sobotnou birmovkou. Zároveň vyslovujeme vďaku rodičom prvoprijímajúcich detí, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od piatku nasledujúceho týždňa sa budeme modliť Deviatnik pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého.

3. V sobotu o 9:00 hod. bude v našom farskom kostole slávnosť udeľovania sviatosti birmovania. Predsedať tejto slávnosti bude o. arcibiskup Bernard Bober. Birmovanci sa budú môcť vyspovedať v piatok podvečer od 17:00 do 18:00 hod.
Rodičia, príbuzní a birmovní rodičia sa budú môcť vyspovedať v pondelok, utorok a stredu od 17:30 do 18:30 hod. Posledný nácvik birmovancov bude v piatok po večernej mládežníckej sv. omši.

4. Fatimská sobota (ruženec na 1. sobotu v mesiaci) bude z dôvodu birmovky len vo farskom kostole v sobotu večer o 18:00 hod. Po jej skončení o 18:30 hod. bude sv. omša.

5. V sobotu popoludní o 14:30 hod. pôjde autobus s pútnikmi od nášho farského kostola do Gaboltova na diecéznu duchovnú obnovu pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého.

6. Na budúcu nedeľu bude v kostoloch našej farnosti zbierka na pomoc opravy strechy kostola vo Veľkom Bereznom na Ukrajine. Veriacim z tejto farnosti budeme môcť prispieť po sv. omšiach, keď budeme vychádzať z kostola. Vopred Pán Boh zaplať za vašu štedrosť na tento cieľ.