4. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. veľkonočnej nedeli prosíme chlapcov z Charity. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od piatku nasledujúceho týždňa sa v našom farskom kostole pred každou večernou sv. omšou budeme modliť s prvoprijímajúcimi deťmi Deviatnik pred slávnosťou 1. sv. prijímania. Prosíme rodičov, aby prichádzali spolu s deťmi na túto duchovnú prípravu. Brožúrku Deviatnika dostanú deti v stredu večer na sv. omši.

3. V piatok po večernej sv. omši bude mládežnícka adorácia za účasti všetkých birmovancov. Zároveň oznamujeme, že skúška birmovancov z otázok Katechizmu bude v o dva týždne v piatok po večernej sv. omši.

4. Do pozornosti dávame, že nasledujúcu sobotu 18. 5. 2019 sa uskutoční Šiesta pútnická sobota vo Vysokej nad Uhom. Plagát a program púte si môžete pozrieť na výveske.

5. Oznamujeme, že 22. septembra tohto roku sa uskutoční v Bratislave tretí Národný pochod za život. Motto tohtoročného pochodu znie: Za najmenších z nás. O podrobnostiach a duchovnej príprave na túto udalosť vás budeme informovať postupne. Vzadu na stolíku sú malé letáčiky s obsahom Manifestu tejto udalosti, ktoré si môžete rozobrať. Je ich obmedzený počet, preto prosíme len jeden do rodiny.

6. Pozývame deti na detský letný tábor „TAKTIKA“, ktorý sa uskutoční 8. 7. – 13. 7. 2019 na Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť vzadu na stolíku. Cena tábora je 90 €. Vyplnenú prihlášku odovzdajte sestričkám najneskôr do 10. júna.