4. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú, Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do katechetickej miestnosti.
  3. Vo štvrtok budú dekanátne kňazské rekolekcie v našom farskom kostole. Z tohto dôvodu ranná sv. omša o 6:30 nebude. Úmysel tejto sv. omše bude odslúžený na rekolekčnej sv. omši o 9.00 hod.
  4. Vo štvrtok miništrantské stretnutie nebude.
  5. Srdečne pozývame ctiteľov Panny Márie na duchovné cvičenia 14. 2. – 17. 2. 2019 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove.
  6. 5. Farská veselica sa uskutoční 23. februára (sobota), v priestoroch ZŠ Lúčna. Lístky sa dajú zakúpiť v sakristii v cene 15€ na osobu. Pozývame vás.