5. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 6. cezročnej nedeli prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú, Michalčovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. V pondelok je spomienka Panny Márie Lurdskej a 27. Svetový deň chorých. Pri sv. omšiach ráno a večer, ako aj na filiálke, sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Prijať ju môže ten, kto je vážnejšie chorý (alebo aj chronicky chorý), ako aj tí, ktorí majú podstúpiť ťažšiu operáciu.
  3. V pondelok pozývame na detské stretko o 15:30 do 17:00 hod.
  4. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do katechetickej miestnosti.
  5. Vo štvrtok bude miništrantské stretnutie o 15:30 hod.
  6. Pripomíname, že farská veselica našej farnosti sa uskutoční v sobotu 23. februára v jedálni na ZŠ Lúčna o 19:00 hod. Lístky si je možné kúpiť v sakristii. Cena je 15,-€ za jeden lístok.